Kommunikation,Innovation,

Improvisation,Forumteater, Drama - alt til jeres behov!At undervise og facilitere gør mig glad!

Jeg tilbyde kurser i:

• Kropssprog og kommunikation.

  1. Innovation, kreativitet og improvisation.

  2. Positive tilgange – brug dine styrker.

  3. Hvordan kan vi bruge gruppen til at håndtere mobning og andre kriser på

   arbejdspladsen?

• Motiver store og små grupper af mennesker til at lege og kommunikere.

  1. Kulturarbejde med mennesker med psykiske og fysiske handicaps.

  2. Forberedelse til ”Den svære samtale”.

  3. Forumteater og Drama kurser på mange niveauer  - inklusive Jokerens arbejde!


Feedback på min undervisning:

Én dags kursus i ”Kropssprog og Kommunikation”. Teamledere fra Holbæk kommune 2009.


• Godt indslag med humor og brugbare øvelser der sætter spot på adfærd og mekanismer som vi altid har godt af at blive mindet om for at få det mest positive ud af situationen.

• Jeg var overrasket over, hvor godt det var. Er normalt meget blufærdig, når jeg er på udebane, og ikke altid begejstret for lignende tiltag. Jeg følte, at underviseren respekterede mine grænser, hvilket gjorde at mit udbytte blev optimalt.


Feedback fra en halv dags undervisning af BFO pædagoger i Måløv 2012:


  1. 1000 tak for en fantastisk formiddag i lørdags. Jeg har fået så mange positive tilkendegivelser over begejstringen for dit oplæg og din måde at guide os ind i brugen af forumteateret. Det er bestemt noget vi har lyst til at bruge fremover. - Mette Erichsen Just, BFO leder ved Måløv Skole.


Evaluering fra UCC Bornholms 5.semester, nov. 2013:


  1. Det har været en levende undervisning. Varierende og støttende. Vi er kommet ud i mange forskellige kroge. Inspirerende og anderledes opbygget. Debatorienteret. Ny underviser har givet os ny indgangsvinkel til noget af teorien. Undervisningen er blevet mere bred. Det fysiske aspekt i undervisningen. Teori på praksis. Humor. UCC Bornholm kommer langt med at beholde Mitte Wagner.I 2011 skrev jeg en artiklen: ”Forumteater, hvordan kan det bruges.” til bogen Musik og drama i pædagogisk arbejde for forskellige målgrupper” udgivet på Nautilus Forlag.