Faciliterende undervisning


Mine forcer er:

Facilitering af lærerprocesser,

Didaktik

Målrettet undervisning

Motivation af store og små grupper til leg og kommunikation

Arbejde med mennesker med handicaps

Tage udgangspunkt i de styrker der findes i gruppen.


Underviser og Facilitator hos SOSU-Sjælland

Har her undervist i innovationsforløb for sosu-assistenterog hjælpere samt pædagogisk personale.  Jeg har også undervist på kurser i; Værdibaserede arbejdspladser, konflikthåndtering, positiv psykologi, kropssprog og kommunikation.


Konsulent og facilitator hos Moving Minds

Projektleder på innovationsprojektet Retrokoncepter, hvor jeg faciliterede og underviste tekstilforskere og designvirksomheder i tekstilbranchen. Samt projektleder og medunderviser på kurset, ”Bliv kontorets Indiana Jones - Lær at improvisere på arbejdet”.
Jeg skabte undervisningsprogrammer og Forumteater for og med bl.a. FOA, Dansk Socialrådgiverforening, Københavns Gymnasier og Center for frivilligt socialt arbejde.

Seminarielærer og Censor - UMD og DKK fagene

Seminarielærer timelærer og freelance fra 2005, i fagene: Drama og Dansk, kultur og kommunikation på UCC København, Nordsjælland og Bornholm
Her underviser jeg i emnerne; Drama, fortælling, børnelitteratur, eventyr, børne- og ungdomskultur, æstetiske lærerprocesser, filmprojekt, sprog,  kommunikation samt Videnskabsteori og Kulturforståelse.
Jeg skaber en undervisning der veksler mellem øvelser og teori og feedbacken fra de studerende er altid meget positiv.

Skuespiller og Joker - hos danske erhvervsteatre

2002 har jeg spillet og faciliteret flere hundrede forumteaterforestillinger  i det danske erhvervsliv og på diverse uddannelsesinstitutioner.  Mit speciale er Forumteater og mit mål som kunstner og konsulent er at give alle mennesker en større forståelse af sig selv og deres omverden og give dem mulighed for at gribe ændrende ind i de forhold og vilkår, som øver indflydelse på deres liv.

Jeg lægger vægt på at skabe trygge rammer hvor alle har lyst til at deltage aktivt. Jeg skaber spændende relevante fortællinger sammen med kunden eller vi samtale med deltagerne. Mit mål er at skabe tekster og figurer der er så virkelighedstro at vi har lyst til at arbejde med dem.
Har bl.a. været projektleder og skuespiller i Forumteater-projekter bl.a. i Domstolsstyrelsen og ”Hey, det handler om kærlighed!” et projekt henvendt til unge mennesker med psykiske og fysiske handicaps.

Jeg har arbejdet for: Dacapo, Absolut Forum, DUET-teatret, Øjne på Stilke, Alt for Kreativ, Stine Helles Consult (Djøf) m. fl.